Gå direkt till sidans innehåll

Företagsklimat

Indikator ÖM. 8. 2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet Datum

0

Riket

 74,6

2022

1

Luleå

 73,0

2022

Kommentar

Senaste året hade Luleå ett nöjd-kund-index (NKI) på 73 och värdet har ökat sedan 2017 från 69 till 73. Det är ett resultat strax under sverigesnittet (74,5). Om man jämför med genomsnittet för större städer ligger Luleå strax under genomsnittet. Både Kalix och Boden har mycket högre värden och ligger kring 85. Data finns inte för alla kommuner, ca 100 kommuner saknas.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-03-07
Företagsklimat, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a