Omsättning i aktiebolag

Indikator ÖM.8.6

Omsättning i aktiebolag

Datakälla: Bisnode

Kommentar

Trenden är positiv i ett längre perspektiv. Under 2019 hade flera större företag en sämre utveckling än tidigare och det påverkar indikatorn. Det är flera stora företag som har haft en sämre utveckling av både förädlingsvärde och antal anställda.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma