Gå direkt till sidans innehåll

Omsättning i aktiebolag

Indikator ÖM. 8. 6

Omsättning i aktiebolag

Rad-id Datum Värde (msek)

0

2014

55876

1

2015

55544

2

2016

56480

3

2017

61492

4

2018

65628

5

2019

65530

6

2020

68498

7

2021

75182

Kommentar

Trenden är positiv i ett längre perspektiv. Under 2021 ökade omsättningen till en betydligt högre nivå jämfört med tidigare ökningar. Lönsamheten i
företagen har ökat kraftigt framförallt jämfört med pandemiåret 2020.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Omsättning i aktiebolag, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a