Anställda i kunskapsintensiva företag

Indikator ÖM.8.1

Omfattar företag inom Information och kommunikation samt Företagstjänster.

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande inom kunskapsintensiva företag (av det totala antalet sysselsatta) har sakta ökat från 15,9 procent till 16,3 procent år 2020.
Antalet förvärvsarbetande inom kunskapsintensiva företag har ökat varje år med i snitt 88 personer per år (346 fler personer 2019 jämför med 2015). Majoriteten i ökningen är män, andelen kvinnor är i stort sett samma varje år.

Relaterade nationella strategier

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma