Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till bredband

Indikator ÖM. 8. 8

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 90,7

2022

1

Luleå

 89,6

2022

Kommentar

Luleå kommun har en god tillgång till bredband med hög hastighet, för 100 Mbit/s är det 92% inom tätort och 55% utanför tätort. Sedan 2017 ligger tillgången här ungefär på riksnivå. Jämför man med snittet för större städer ligger Luleå strax under. På områden utanför tätbebyggda områden är tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s lägre än riket (63%).

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Tillgång till bredband, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a