Energianvändning per invånare

Indikator ÖM.5.3

Total energianvändning per invånare

Datakälla: Kolada (SCB/Energimyndigheten)

Kommentar

När man i officiell statistik från SCB jämför kommuner ser man för Luleå kommun att vi har verksamheter här som använder stora mängder energi. Energianvändningen kan variera stort mellan åren oftast på grund av SSABs verksamhet.
Man kan diskutera om detta tal verkligen ger en rättvis redovisning och förmodligen ligger vår energianvändning i nivå med riket eller något högre på grund av ett kallt klimat.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma