Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator ÖM. 5. 3

Indikatorn visar den totala energianvändning per invånare vilket innebär att all energi som används inom kommunen geografiska yta fördelas på antal invånare.

Total energianvändning per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/inv.)

0

Luleå

2014

171

1

Luleå

2015

110

2

Luleå

2017

170

3

Luleå

2018

158

4

Luleå

2019

161

5

Luleå

2020

160

6

Luleå

2021

164

7

Luleå

2022

161

8

Riket

2014

40

9

Riket

2015

39

10

Riket

2016

40

11

Riket

2017

39

12

Riket

2018

38

13

Riket

2019

38

14

Riket

2020

35

15

Riket

2021

38

16

Riket

2022

37

Kommentar

När Luleå jämförs med andra kommuner är det tydligt att officiell statistik från SCB visar att det finns verksamheter inom Luleå kommuns gränser använder mycket stora mängder energi. Luleå har det högsta värdet jämfört med andra större städer. Energianvändningen kan variera stort mellan åren beroende på SSABs verksamhet, det gör trenden otydlig men med en svagt negativ utveckling.
Bortser vi från de stora industriernas energianvändning ligger Luleås energianvändning per invånare något högre på grund av ett kallt klimat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Energianvändning per invånare, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a