Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

Indikator ÖM. 5. 1

Indikatorn redovisar utsläpp från nationell statistik (exklusive utsläppshandlande industrier och utsläpp från tillverkning i andra länder).

Utsläpp av koldioxid omräknat till koldioxidekvivalenter, exklusive utsläppshandlande industri per invånare

Datakälla: RUS, länsstyrelsen
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
2,80 ton/inv (2021)

Kommentar

Den långsiktiga trenden visar positiv utveckling med en svag minskning av utsläppen. Det senaste värdet är oförändrat jämfört med föregående år. Diagrammet visar att det är en för svag utveckling för att målet ingen klimatpåverkan ska kunna nås 2040.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13