Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

Indikator ÖM.5.1

Indikatorn redovisar utsläpp från nationell statistik (exklusive flyg, sjöfart och tillverkning i andra länder). Statistiken bearbetas lokalt och SSAB:s utsläpp tas inte med och uppgifter om den lokala produktionen av fjärrvärme kommer från Luleå Energi.
Uppgifterna tas fram vart tredje år när nationell energistatistik blir tillgänglig.

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (RUS), bearbetad

Kommentar

Eftersom SSAB:s verksamhet är en nationell angelägenhet tas inte dessa utsläpp med, dessa utsläpp uppskattas till 85% av de totala utsläppen från verksamhet i Luleå kommun.
De bearbetade utsläppssiffrorna visar en svag minskning men också en stor variation mellan åren.
Nästa redovisning för 2021 kommer under 2024.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma