Energianvändning i bostäder

Indikator ÖM.5.2

Indikatorn visar energianvändningen för småhus och flerbostadshus i stadsdelarna i stadsbygden.

Energianvändning för värme och el i bostaden per invånare i alla stadsdelar

Datakälla: Luleå Energi AB, SCB

Kommentar

Energianvändningen i småhus och flerbostadshus har minskat framförallt under de senaste åren.
Boendeytan per person har en ökande trend, vilket gör att den totala energianvändningen i bostäder också ökar.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma