Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i bostäder

Indikator ÖM. 5. 2

Indikatorn visar energianvändningen för småhus i stadsdelarna i stadsbygden.

Energianvändning för värme och el i bostaden per kvadratmeter

Rad-id Datum Värde (kWh/m2)

0

2019

273

1

2020

251

2

2021

281

Kommentar

En ny indikator för energianvändning har tagits fram under 2023 och mäter den totala energiförbrukningen i småhus per kvadratmeter. Mätetalet inkluderar hushållens användning av fjärrvärme och el (såväl för uppvärmning som hushållsel).

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Energianvändning i bostäder, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a