Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljöbilar

Indikator ÖM. 5. 5

Indikatorn visar antal fossiloberoende personbilar delat med totala antalet personbilar i hela geografiska området. Fossiloberoende bilar är de som kan köras på ett bränsle från förnybara källor. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Andel fossiloberoende personbilar av totalt antal fordon

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 21,7

2023

1

Luleå

 18,0

2023

Kommentar

Indikatorn har förändrats och värden finns för fyra år. Andelen har ökat under en längre tid.
Genomsnittet för Sverige är 22% och genomsnittet för större städer ligger på samma nivå. Luleå ligger i gruppen med lägst andelar jämfört med andra större städer. Bland nyregistrerade fordon så är 54 % fossiloberoende personbilar. I kommunorganisationen är andelen fossiloberoende personbilar 68%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Andel miljöbilar, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a