Gå direkt till sidans innehåll

Cykelvägssträcka

Indikator ÖM. 7. 8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Datakälla: Trafikverket och SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
2,9 meter/inv. (2023)

Kommentar

Cykelvägssträckan har fortsatt att sakta öka de senaste åren, mycket tack vare nya stadsdelar som har färdigställts eller börjar ta form. Ny cykelinfrastruktur i samband med Östra länkens vatten- och avloppsutbyggnad har bidragit till att antal längdmeter ökat samt att ett tidigare parkstråk på Porsön rustats upp för att även vara tillgängligt för cyklister. Trots en mycket lägre investeringstakt för cykelåtgärder de senaste åren så har cykelvägnätet fortsatt att utvecklas i samband med andra större stadsbyggnadsprojekt. Luleå kommun ligger något över genomsnittet för riket och i mittengruppen jämfört med andra större städer.
Vad tycker cyklisterna i Luleå?
Cyklistvelometern är en nationell granskning av vad cyklisterna i deltagande kommuner tycker om sin cykelkommun. Cyklistvelometern genomfördes 2018, 2020 och 2022 visade att Luleåbor är relativt nöjda i jämförelse med övriga landet. Luleå ligger i nivå med eller lite högre inom de flesta kategorier jämfört med mellanstora städer och även nationellt. Däremot visar undersökningen att många kommuner behöver bli betydligt bättre för att cyklisterna ska vara nöjda, inklusive Luleå kommun.

Ansvarig organisation
  • Infrastruktur- och serviceförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13