Resor med kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.1

Indikatorn visar antalet påstigande på bussar i kommunen.

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Datakälla: Luleå Lokaltrafik, Länstrafiken i Norrbotten

Kommentar

Antalet resor per invånare med lokaltrafiken har haft en stadigt ökande trend sedan början av 2000-talet till 2019. Även länstrafiken visar en liknande resandeökning. Pandemin under 2020 och 2021 har påverkat resandet med kollektivtrafik kraftigt. Ett mer normalt år möjliggör lokaltrafiken ca 5,3 miljoner resor varje år och länstrafiken nästan 780 000 resor med start i Luleå kommun. Under 2022 ökar resandet igen men är ännu inte som före pandemin.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma