Lån från kommunala bibliotek

Indikator ÖM.3.7

Indikatorn redovisar totalt antal lån i kommunen (inkl all media och barnlitteratur). Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte).

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Datakälla: Kolada (Kungliga biblioteket, SCB)

Kommentar

Antal lån per invånare ligger kvar på samma nivå som 2018, på nästan sex lån/invånare. Två av kommunens folkbibliotek har under flera månader 2019 varit stängda för renovering. Utlånen har trots detta varit kvar på ungefär samma nivå som året innan, detta innebär att lånen på övriga bibliotek har ökat. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som är aktiva låntagare jämfört med männen. I jämförelse med andra kommuner ligger Luleå kommun i en grupp (50%) med medelvärden.
Barn och unga (0-17år) är prioriterade och i jämförelse med andra kommuner ligger Luleå kommun i gruppen 25% med de högsta resultaten gällande barnbokslån, med ca 19 barnbokslån/personer i gruppen 0-17 år. Bakgrunden till detta är en riktad satsning på läsfrämjande aktiviteter för barn- och unga.

Ansvarig organisation