Gå direkt till sidans innehåll

Lån från kommunala bibliotek

Indikator ÖM. 3. 7

Indikatorn redovisar totalt antal lån i kommunen (inkl all media och barnlitteratur) per invånare. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte).

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Datakälla: Kungliga biblioteket och SCB
Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
4 st./inv. (2022)

Kommentar

Antalet lån per invånare har i Luleå precis som i övriga Sverige en minskande trend. 2022 hade vi 4,5 lån per invånare, ett värde som ligger strax under riket (4,8). I jämförelse med andra större städer ligger vi på samma nivå som Norrköping men långt under Umeå som ligger bland de med högsta värdena med 9,9 lån per invånare. En möjlig påverkande faktor till minskade lån kan vara att två bibliotek stängt under de senaste tre åren (Bergnäset och Möjlkudden).
Lånen minskade kraftigt under pandemin och har för Luleå inte återhämtat sig. Den långsiktiga trenden i Sverige är att antal lån/invånare minskar, positivt är att genomsnittet för riket tydligt har vänt upp igen efter pandemin.
Medborgarundersökningen visar att 94,7% är nöjda med utbudet av böcker och tidskrifter på biblioteken samt att 72,9% är nöjda med de aktiviteter som biblioteken arrangerar.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-06-13