Lån från kommunala bibliotek

Indikator ÖM.3.7

Indikatorn redovisar totalt antal lån i kommunen (inkl all media och barnlitteratur) per invånare. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte).

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Datakälla: Kolada (Kungliga biblioteket, SCB)

Kommentar

Antalet lån per invånare har i Luleå precis som i övriga Sverige minskat jämfört med tidigarer. 2021 hade vi 4,5 lån per invånare, ett värde som ligger nära riket (4,3). I jämförelse med andra kommuner ligger vi på ungefär samma nivå som Piteå och Skellefteå men långt under Umeå som ligger bland de högsta värdena med 9,1 lån per invånare.
En förklaring är att biblioteken har påverkats av pandemin. Dels genom att färre har besökt våra bibliotek och dels genom begränsade öppettider och begränsningar i hur länge man fått vistas i biblioteksrummet. Detta är de mest troliga faktorerna till den minskningen.
Trenden i hela Sverige är att antal lån/individ minskar. Det är svårt att säga om den kommer fortsätta minska eller om vi nått en nivå som kommer ligga kvar. Genom att erbjuda fler meröppna bibliotek i Luleå, skulle utlånen kunna visa en ökning för 2022.

Ansvarig organisation