Vuxnas syn på kultur- och nöjesutbud

Indikator ÖM.3.8

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (t.ex. konstutställningar, teater, konserter etc.)?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Indikatorn var tidigare ett betygsindex av svar på flera frågor, indexet hade en svagt negativ utveckling mellan 2010 och 2019.
Talet är nytt för 2021. Kvinnor är mer nöjda än män, 82% jämfört med 78%. Luleå får ett mycket högre betyg jämfört med riket som ligger på 62%. Detta är en bra siffra i jämförelse med andra kommuner där t ex Piteå ligger på 64,2%, Sundsvall 72,9%, Gävle 80,1% och Umeå 85%.
Vi får också ett högt betyg på vårt arbete för att främja det lokala kulturlivet, 70,9% av invånarna ger ett högt betyg jämfört med riket som ligger på 57,8%.