Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på kultur- och nöjesutbud

Indikator ÖM. 3. 8

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (t.ex. konstutställningar, teater, konserter etc.)?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2021

80,2

1

Totalt

2022

81,7

2

Totalt

2023

78,6

3

Kvinnor

2021

82,4

4

Kvinnor

2022

82,7

5

Kvinnor

2023

81,2

6

Män

2021

78,1

7

Män

2022

80,6

8

Män

2023

75,7

9

Riket

2021

62

10

Riket

2022

65,9

11

Riket

2023

65,9

Kommentar

Talet är nytt och har bara uppgifter för tre år, med en försämring för 2023. Kvinnor är generellt mer nöjda med kultur- och nöjeslivet jämfört med män. Luleå får ett högre betyg jämfört med riket som ligger på 65,9%. Jämfört med andra större kommuner ligger vi i mitten med liknande värden som Lund och Östersund. I topp ligger Karlstad, Helsingborg och Umeå.
Vi får också ett högt betyg på vårt arbete för att främja det lokala kulturlivet, 77% av invånarna ger ett högt betyg jämfört med riket som ligger på 60,5%.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-15
Vuxnas syn på kultur- och nöjesutbud, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a