Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med fetma

Indikator ÖM. 3. 6

Fetma har personer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller högre. BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
16,9 % (2022)

Kommentar

Andelen kvinnor med fetma ökade kraftig mellan 2014 och 2018 och ligger kvar på ungefär samma nivå, 17,8 procent. Även bland männen finns en liten ökning till 16,1 procent. Det är fler kvinnor i Luleå än i riket som har fetma, andelen bland män är lika i Luleå och i riket.
Nationellt så är det ungefär dubbelt så många både kvinnor och män med förgymnasial utbildning som har fetma jämfört med dem med eftergymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har ökat antalet enkäter i undersökningen 2010, 2014, 2018 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13