Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med fetma

Indikator ÖM. 3. 6

Fetma har personer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller högre. BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

13,2

1

Totalt

2015

14

2

Totalt

2016

14

3

Totalt

2018

16

4

Totalt

2020

16

5

Totalt

2021

16

6

Totalt

2022

16,9

7

Kvinnor

2014

13,1

8

Kvinnor

2015

14

9

Kvinnor

2016

14

10

Kvinnor

2018

18

11

Kvinnor

2020

17

12

Kvinnor

2021

17

13

Kvinnor

2022

17,8

14

Män

2014

13,3

15

Män

2015

13

16

Män

2016

14

17

Män

2018

15

18

Män

2020

15

19

Män

2021

15

20

Män

2022

16,1

21

Riket

2016

14

22

Riket

2018

15

23

Riket

2020

16

24

Riket

2021

16

25

Riket

2022

16,2

Kommentar

Andelen kvinnor med fetma ökade kraftig mellan 2014 och 2018 och ligger kvar på ungefär samma nivå, 17,8 procent. Även bland männen finns en liten ökning till 16,1 procent. Det är fler kvinnor i Luleå än i riket som har fetma, andelen bland män är lika i Luleå och i riket.
Nationellt så är det ungefär dubbelt så många både kvinnor och män med förgymnasial utbildning som har fetma jämfört med dem med eftergymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har ökat antalet enkäter i undersökningen 2010, 2014, 2018 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Invånare med fetma, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a