Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på kultur- och nöjesutbud

Indikator ÖM. 3. 8

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (t.ex. konstutställningar, teater, konserter etc.)?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 81,2

2023

1

Män

 75,7

2023

2

Totalt

 78,6

2023

3

Riket

 65,9

2023

Kommentar

Talet är nytt och har bara uppgifter för tre år, med en försämring för 2023. Kvinnor är generellt mer nöjda med kultur- och nöjeslivet jämfört med män. Luleå får ett högre betyg jämfört med riket som ligger på 65,9%. Jämfört med andra större kommuner ligger vi i mitten med liknande värden som Lund och Östersund. I topp ligger Karlstad, Helsingborg och Umeå.
Vi får också ett högt betyg på vårt arbete för att främja det lokala kulturlivet, 77% av invånarna ger ett högt betyg jämfört med riket som ligger på 60,5%.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-15
Vuxnas syn på kultur- och nöjesutbud, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a