Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM. 3. 5

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2021

78,7

1

Totalt

2022

78,9

2

Totalt

2023

84,5

3

Kvinnor

2021

82,3

4

Kvinnor

2022

80,9

5

Kvinnor

2023

82,6

6

Män

2021

76

7

Män

2022

77,3

8

Män

2023

85,9

9

Riket

2021

78,9

10

Riket

2022

80,3

11

Riket

2023

78,8

Kommentar

Talet är nytt och har bara uppgifter för tre år, det senaste året har betyget förbättrats och männen är nu mer nöjda än kvinnorna. Luleå får ett betyg som ligger över genomsnittet för riket. Jämfört med andra större städer ligger vi på femte plats, med Lund och Trollhättan i topp.
När invånarna bedömer de belysta motionsspåren så får vi en toppplacering efter Trollhättan. För bedömningen av öppettider och skötsel får vi betyg som ligger över genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-15
Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a