Gå direkt till sidans innehåll

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator ÖM. 3. 1

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 och år 2 på gymnasiet som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Tjejer åk. 8

2008

87

1

Tjejer åk. 8

2014

73

2

Tjejer åk. 8

2017

72

3

Tjejer åk. 8

2021

71

4

Killar åk. 8

2008

84

5

Killar åk. 8

2014

81

6

Killar åk. 8

2017

81

7

Killar åk. 8

2021

80

8

Tjejer år 2 gymnasiet

2008

54

9

Tjejer år 2 gymnasiet

2014

54

10

Tjejer år 2 gymnasiet

2017

51

11

Tjejer år 2 gymnasiet

2021

56

12

Killar år 2 gymnasiet

2008

72

13

Killar år 2 gymnasiet

2014

68

14

Killar år 2 gymnasiet

2017

65

15

Killar år 2 gymnasiet

2021

63

Kommentar

Luleå kommun erbjuder ett fritidsutbud med stora möjligheter att utöva olika typer av sport men utbudet av kulturella och kreativa aktiviteter är av mindre omfattning. Enkäten 2021 genomfördes mitt i pandemin då ungas tillgång till fritidsutbudet var begränsat.
Killar upplever sig ha ett större utbud än vad tjejer gör i båda åldersgrupperna. I jämförelse med 2017 års siffror så går siffrorna ner för killar i åk 8 och år 2 på gymnasiet samt tjejer i åk 8.
Betyget från killar och tjejer i åk 8 ligger i ungefär samma nivåer som riket. Störst avvikelse mellan Luleå kommun och riket 2021 återfinns bland killar i år 2 på gymnasiet. Däremot går siffrorna för tjejer år 2 på gymnasiet upp med 5,6% i jämförelse med 2017 och närmar sig rikets nivåer i LUPP 2021.
Bland unga med annan könstillhörighet kan en förbättring på ca 15% ses jämfört med 2017, betydligt bättre till än riket i övrigt.
Nästa undersökning genomförs 2025.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-01-18
Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a