Medellivslängd

Indikator ÖM.1.3

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Kvinnor lever längre än män. För kvinnor ökade medellivslängden fram till 2013 då den högsta noteringen med 84,1 noterades. Därefter har det varierat något med en minskning från 2019 till 83,8 år i förväntad medellivslängd. Kvinnor i Luleå lever kortare jämfört med riket (84,4 år) och även jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner (84,5). I riket och i socioekonomiskt liknande kommuner ökar medellivslängden bland kvinnor medan den minskar i Luleå.
Medellivslängden bland män i Luleå har ökat varje år mellan 2013 och 2019 och ökat igen efter 2020 till 80,7 år i förväntad medellivslängd. Män i Luleå har en kortare förväntad medellivslängd jämfört med riket som är 80,8 år och med socioekonomiskt liknande kommuner (81,1). Utvecklingen i förväntad medellivslängd bland männen i Luleå följer samma trend som riket och socioekonomiskt liknande kommuner.
Det finns en socioekonomisk skillnad där både kvinnor och män i Luleå beräknas leva ca sex år längre om de har lång utbildning jämfört med om de har kort utbildning.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma