Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator ÖM.1.5

Indikatorn redovisar barn mellan 0-19 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Under 2020 har andelen hushåll med barn som mottar försörjningsstöd fortsatt att minska, och Luleå har nu lägre siffror än vid någon tidigare mätning. 2020 var vi mitt i en pandemi, regering och riksdag beslutade om flertalet insatser samt olika ekonomiska stöd för att bromsa effekterna av denna. Några var särskilt riktade till barnfamiljer som till exempel förhöjt bostadsbidrag. Detta kan ha bidragit till att bromsa att fler hushåll med barn behövde ekonomiskt bistånd under 2020. Luleå har lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma