Gå direkt till sidans innehåll

Barn i hushåll med låg inkomst

Indikator ÖM. 1. 5

Hushållets sammanlagda inkomster beräknas och sedan fördelas det lika mellan alla boende i hushållet. En låg ekonomisk standard har då personer i hushåll som ligger under eller på 60% av medianvärdet för riket. Sedan tar man ut andelen 0-19 år som lever i hushåll med låg ekonomisk standard.

Andelen barn och unga (0-19 år) som tillhör ett hushåll med låg ekonomisk standard

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
12,0 % (2022)

Kommentar

I Luleå är det klart färre barn och unga 0-19 år som finns i familjer med låg ekonomisk standard jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner, 12% i Luleå jämfört med 17% i riket.
Uppgifter om barn 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (Rädda barnens mått på "barnfattigdom") visar också att Luleå har bättre resultat jämfört med riket. År 2022 var det 590 barn fördelat i kommunens alla olika delar som fanns i ekonomiskt utsatta hushåll. I två stadsdelar finns det fler än 100 barn vardera i ekonomiskt utsatta hushåll.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-05-23