Gå direkt till sidans innehåll

Barn i hushåll med låg inkomst

Indikator ÖM. 1. 5

Andelen barn och unga (0-19 år) som tillhör ett hushåll med låg ekonomisk standard

Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
13,0 % (2021)

Kommentar

Trenden är otydlig. Luleå har ett värde som ligger under genomsnittet för riket (18%). Vi har det lägsta (bästa) värdet jämfört med andra större städer samt jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll finns i de flesta kommundelar men i två stadsdelar finns fler än 85 barn. Två av skolans upptagningsområden har drygt 110 barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Ca 70% av de ekonomiskt utsatta hushållen med barn har försörjningsstöd.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-03-07
Barn i hushåll med låg inkomst - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a