Gå direkt till sidans innehåll

Barn i hushåll med låg inkomst

Indikator ÖM. 1. 5

Hushållets sammanlagda inkomster beräknas och sedan fördelas det lika mellan alla boende i hushållet. En låg ekonomisk standard har då personer i hushåll som ligger under eller på 60% av medianvärdet för riket. Sedan tar man ut andelen 0-19 år som lever i hushåll med låg ekonomisk standard.

Andelen barn och unga (0-19 år) som tillhör ett hushåll med låg ekonomisk standard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

12,0

1

Luleå

2015

12,0

2

Luleå

2016

11,0

3

Luleå

2017

12,0

4

Luleå

2018

12,0

5

Luleå

2019

12,0

6

Luleå

2020

13,0

7

Luleå

2021

13,0

8

Luleå

2022

12,0

9

Riket

2014

17,0

10

Riket

2015

17,0

11

Riket

2016

17,0

12

Riket

2017

18,0

13

Riket

2018

18,0

14

Riket

2019

18,0

15

Riket

2020

18,0

16

Riket

2021

18,0

17

Riket

2022

17,0

Datakälla: SCB

Kommentar

I Luleå är det klart färre barn och unga 0-19 år som finns i familjer med låg ekonomisk standard jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner, 12% i Luleå jämfört med 17% i riket.
Uppgifter om barn 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (Rädda barnens mått på "barnfattigdom") visar också att Luleå har bättre resultat jämfört med riket. År 2022 var det 590 barn fördelat i kommunens alla olika delar som fanns i ekonomiskt utsatta hushåll. I två stadsdelar finns det fler än 100 barn vardera i ekonomiskt utsatta hushåll.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-05-23
Barn i hushåll med låg inkomst, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a