Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator ÖM. 1. 1

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
71,4 % (2022)

Kommentar

Fler män än kvinnor uppger att de har en god självupplevd hälsa, 74 % jämfört med 68 %. Det har varit en negativ utveckling under flera år men mellan 2021 och 2022 har andelen ökat både bland män och kvinnor.
Undersökningen 2022 med ett utökat antal enkäter, visar att upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. I respektive åldersgrupp märks ingen större förändring förutom bland kvinnor 16-29 år där andelen med god självupplevd hälsa har minskat betydligt sedan 2014. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Det finns också skillnader i hälsa beroende på var i kommunen man bor.
Både män och kvinnor i Luleå har sämre självupplevd hälsa jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år. Vi har utökat antalet enkäter för 2010, 2014, 2018 och 2022.

Senast publicerad: 2024-06-13