Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator ÖM. 1. 1

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2012

72

1

Totalt

2013

72

2

Totalt

2014

72

3

Totalt

2015

72

4

Totalt

2016

72

5

Totalt

2018

69

6

Totalt

2020

69

7

Totalt

2021

69

8

Totalt

2022

71,4

9

Kvinnor

2012

68

10

Kvinnor

2013

68

11

Kvinnor

2014

71,4

12

Kvinnor

2015

72

13

Kvinnor

2016

72

14

Kvinnor

2018

67

15

Kvinnor

2020

67

16

Kvinnor

2021

67

17

Kvinnor

2022

68,3

18

Män

2012

75

19

Män

2013

75

20

Män

2014

72,6

21

Män

2015

72

22

Män

2016

73

23

Män

2018

70

24

Män

2020

71

25

Män

2021

71

26

Män

2022

74,1

27

Riket

2012

72

28

Riket

2013

72

29

Riket

2014

73

30

Riket

2015

73

31

Riket

2016

73

32

Riket

2018

73

33

Riket

2020

72

34

Riket

2021

73

35

Riket

2022

73,4

Kommentar

Fler män än kvinnor uppger att de har en god självupplevd hälsa, 74 % jämfört med 68 %. Det har varit en negativ utveckling under flera år men mellan 2021 och 2022 har andelen ökat både bland män och kvinnor.
Undersökningen 2022 med ett utökat antal enkäter, visar att upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. I respektive åldersgrupp märks ingen större förändring förutom bland kvinnor 16-29 år där andelen med god självupplevd hälsa har minskat betydligt sedan 2014. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Det finns också skillnader i hälsa beroende på var i kommunen man bor.
Både män och kvinnor i Luleå har sämre självupplevd hälsa jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år. Vi har utökat antalet enkäter för 2010, 2014, 2018 och 2022.

Senast publicerad: 2024-05-22
Vuxna som tycker att de har en god hälsa, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a