Gå direkt till sidans innehåll

Invånare som känner gott psykiskt välbefinnande

Indikator ÖM. 1. 9

Andel 16-84 år som har bedömt sitt psykiska välbefinnande som gott i en enkät med flera olika påståenden

Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
88,3 % (2022)

Kommentar

Talet har bara värden för tre år. Luleås värde ligger över genomsnittet för riket som är 86%. Vi har bland de högsta värdena jämfört med större städer och det högsta (bästa) värdet jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-22
Invånare som känner gott psykiskt välbefinnande - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a