Gå direkt till sidans innehåll

Barn i hushåll med låg inkomst

Indikator ÖM. 1. 5

Hushållets sammanlagda inkomster beräknas och sedan fördelas det lika mellan alla boende i hushållet. En låg ekonomisk standard har då personer i hushåll som ligger under eller på 60% av medianvärdet för riket. Sedan tar man ut andelen 0-19 år som lever i hushåll med låg ekonomisk standard.

Andelen barn och unga (0-19 år) som tillhör ett hushåll med låg ekonomisk standard

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 17,0

2022

1

Luleå

 12,0

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

I Luleå är det klart färre barn och unga 0-19 år som finns i familjer med låg ekonomisk standard jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner, 12% i Luleå jämfört med 17% i riket.
Uppgifter om barn 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (Rädda barnens mått på "barnfattigdom") visar också att Luleå har bättre resultat jämfört med riket. År 2022 var det 590 barn fördelat i kommunens alla olika delar som fanns i ekonomiskt utsatta hushåll. I två stadsdelar finns det fler än 100 barn vardera i ekonomiskt utsatta hushåll.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-05-23
Barn i hushåll med låg inkomst, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a