Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad mark på öarna

Indikator ÖM. 4. 1

Indikatorn avser naturreservat och biotopskydd.

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Datakälla: Egen
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
13,8 % (2022)

Kommentar

Utvecklingen är långsamt ökande och svagt positiv. Under 2017 bildades kommunens första marina naturreservat, Kallfjärden.
Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020, målet har inte nåtts.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13