Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad mark på öarna

Indikator ÖM. 4. 1

Indikatorn avser naturreservat och biotopskydd.

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Rad-id Datum Värde (%)

0

2014

10,6

1

2015

11,1

2

2016

11,1

3

2017

11,9

4

2018

12,3

5

2019

12,5

6

2020

12,8

7

2021

13,8

8

2022

13,8

Kommentar

Utvecklingen är långsamt ökande och svagt positiv. Under 2017 bildades kommunens första marina naturreservat, Kallfjärden.
Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020, målet har inte nåtts.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Skyddad mark på öarna, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a