Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till skyddad natur

Indikator ÖM. 4. 7

Från och med 2018 ingår förutom naturreservat även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark)

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Datakälla: Egen
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
2 km (2022)

Kommentar

Medelavståndet minskar något mellan åren, men generellt har flertalet av de boende i kommunen fortfarande långt till skyddad natur. Det är framför allt naturreservatet Ormberget-Hertsölandet som angränsar mot några större bostadsområden, som Hertsön, Kronan och Björkskatan, ger många invånare tillgång till natur. I stora delar av övriga stadsbygden är avstånden större.
Minskningen av medelavståndet från och med 2018 representerar inte en föränding i verkligheten. Den beror på att man från och med det året även räknar med biotopskyddsområden i statistiken. Dessa områden är små och sällan tillgängliga som attraktiva besöksmål.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13