Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till skyddad natur

Indikator ÖM. 4. 7

Från och med 2018 ingår förutom naturreservat även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark)

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Luleå

2013

2,6

1

Luleå

2014

2,6

2

Luleå

2015

2,6

3

Luleå

2016

2,5

4

Luleå

2017

2,5

5

Luleå

2018

2,1

6

Luleå

2019

2,1

7

Luleå

2020

2

8

Luleå

2021

2

9

Luleå

2022

2

10

Riket

2013

3

11

Riket

2014

2,9

12

Riket

2015

2,9

13

Riket

2016

2,8

14

Riket

2017

2,8

15

Riket

2018

2,1

16

Riket

2019

2,1

17

Riket

2020

2,1

18

Riket

2021

2,1

19

Riket

2022

2

Kommentar

Medelavståndet minskar något mellan åren, men generellt har flertalet av de boende i kommunen fortfarande långt till skyddad natur. Det är framför allt naturreservatet Ormberget-Hertsölandet som angränsar mot några större bostadsområden, som Hertsön, Kronan och Björkskatan, ger många invånare tillgång till natur. I stora delar av övriga stadsbygden är avstånden större.
Minskningen av medelavståndet från och med 2018 representerar inte en föränding i verkligheten. Den beror på att man från och med det året även räknar med biotopskyddsområden i statistiken. Dessa områden är små och sällan tillgängliga som attraktiva besöksmål.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-26
Närhet till skyddad natur, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a