Vuxnas syn på möjligheten att påverka politiska beslut

Indikator ÖM.2.7

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheten att påverka politiska beslut i kommunen som bra

Datakälla: Kolada (SCBs medborgarundersökning)

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma