Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på möjligheten att påverka politiska beslut

Indikator ÖM. 2. 4

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut i kommunen som bra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2021

20,7

1

Totalt

2022

24,8

2

Totalt

2023

23,1

3

Kvinnor

2021

25,7

4

Kvinnor

2022

19,4

5

Kvinnor

2023

23,8

6

Män

2021

16,7

7

Män

2022

29,1

8

Män

2023

22,6

9

Riket

2021

26,2

10

Riket

2022

27,6

11

Riket

2023

26,3

Kommentar

Indikatorn var tidigare ett betygsindex av svar på flera frågor, indexet hade en negativ utveckling mellan 2014 och 2020.
Utvecklingen mellan 2021 till 2022 var totalt sett positiv, men med en tydlig skillnad mellan könen. År 2023 visar fortfarande ett bättre resultat än 2021 men något lägre resultat än 2022 samt att skillnaderna mellan män och kvinnor har utjämnats. Luleå har ett sämre värde än genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-14
Vuxnas syn på möjligheten att påverka politiska beslut, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a