Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på möjligheterna att påverka kommunal verksamhet

Indikator ÖM. 2. 5

Andel av invånarna 18-84 år som bedömer möjligheten att påverka inom kommunal verksamhet som mycket bra och ganska bra

Datakälla: SCBs medborgarundersökning
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
45,7 % (2023)

Kommentar

Utvecklingen visar på en ganska stark ökning 2023 i jämförelse med 2022. Luleå har ett bättre värde än genomsnittet för riket och ligger på sjätte plats jämfört med andra större städer. I dagsläget kan vi inte presentera uppgifter vad gäller resultat fördelat på män och kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13