Valdeltagande

Indikator ÖM.2.1

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

År 2022 var andelen som röstade till kommunfullmäktige i Luleå 83,4%, vilket är en tydlig minskning jämfört med förra valet. Luleå har en högre andel jämfört med riket som har 80,4%. Det har även varit en minskning av valdeltagande i hela riket.
Valdeltagandet varierar i olika valkretsar mellan 91 och 69 procent. Skillnaderna har ökat från förra valet från 19 till 22,5 procent mellan den valkrets med högst och den med lägst valdeltagande.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma