Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som saknar tillit till andra

Indikator ÖM. 2. 3

Svar på fråga i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

23

1

Totalt

2015

23

2

Totalt

2016

24

3

Totalt

2018

25

4

Totalt

2020

25

5

Totalt

2021

25

6

Totalt

2022

25

7

Kvinnor

2014

21

8

Kvinnor

2015

21

9

Kvinnor

2016

21

10

Kvinnor

2018

23

11

Kvinnor

2020

24

12

Kvinnor

2021

24

13

Kvinnor

2022

23,4

14

Män

2014

25

15

Män

2015

25

16

Män

2016

27

17

Män

2018

27

18

Män

2020

27

19

Män

2021

27

20

Män

2022

26,5

21

Riket

2014

27

22

Riket

2015

27

23

Riket

2016

28

24

Riket

2018

28

25

Riket

2020

28

26

Riket

2021

28

27

Riket

2022

28,2

Kommentar

På lång sikt finns det en mycket svag negativ trend. År 2022 är det 23 % kvinnor och 27 % män som uppgett att de inte anser sig lita på andra. Det är ingen större förändring jämfört med 2018.
Undersökningen 2022 visade att högsta andelen som inte anser sig lita på andra finns i åldersgruppen 16-29 år. Med stigande ålder ökar tilliten till andra. Det finns även geografiska skillnader i olika områden. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med kort utbildning i större utsträckning saknar tillit till andra jämfört med de med lång utbildning, gäller både kvinnor och män.
I riket uppger 29 procent av männen och 28 procent av kvinnorna att de saknar tillit till andra, viket är en högre andel än i Luleå. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner är det färre här som saknar tillit till andra.
Nationellt så är det nästan dubbelt så många med förgymnasial utbildning som känner avsaknad av tillit till andra jämfört med de med eftergymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år. Vi har utökat antalet enkäter för 2010, 2014, 2018 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Vuxna som saknar tillit till andra, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a