Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikator ÖM. 11.4. 60

WHO rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per veckan med minst måttlig intensitet. För barn och unga (5-17 år) minst 60 minuter per dag.

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
66,0 % (2022)

Kommentar

Andelen kvinnor och män som är fysisk aktiva 150 min per vecka har ökat sedan 2018. Något fler män än kvinnor är fysiskt aktiva i Luleå. Jämfört med riket är det något färre kvinnor och lika hög andel män som är fysiskt aktiva enligt rekommendationen. Totalt sett i befolkningen så ligger Luleå lägre både jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
Flest fysiskt aktiva minst 150 min/vecka finns i åldersgruppen 16-29 år, andelen sjunker sedan med stigande ålder. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med lång utbildning är fysiskt aktiva i större utsträckning än den med kort utbildning.
Nationellt visar att 75 procent av män och kvinnor med eftergymnasial utbildning är fysiskt aktiva enligt rekommendationen jämfört med 52 procent bland de med enbart förgymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Frågan om fysiskt aktiva, 150 min i veckan, infördes 2018. Vi har utökat antalet enkäter i undersökningen 2018 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13