Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som avstår från att gå ut

Indikator ÖM. 11.4. 13

Avser frågan i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Händer det att du ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?”

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
21,4 % (2022)

Kommentar

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut pga rädsla. Totalt sett har andelen har minskat något i jämförelse med perioden 2018-2021; från 23 % till 21,4 %. Bland män ligger andelen kvar på samma nivå (ca 7 %) samtidigt som andelen kvinnor som avstått från att gå ut pga rädsla har minskat något; från 40 % till 37,3 %.
Luleå har bättre värde jämfört med riket som ligger på 28%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13