Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på möjligheten att påverka politiska beslut

Indikator ÖM. 11.4. 66

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut i kommunen som bra

Datakälla: SCBs medborgarundersökning
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
23,1 % (2023)

Kommentar

Indikatorn var tidigare ett betygsindex av svar på flera frågor, indexet hade en negativ utveckling mellan 2014 och 2020.
Utvecklingen mellan 2021 till 2022 var totalt sett positiv, men med en tydlig skillnad mellan könen. År 2023 visar fortfarande ett bättre resultat än 2021 men något lägre resultat än 2022 samt att skillnaderna mellan män och kvinnor har utjämnats. Luleå har ett sämre värde än genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13