Tillgång till bredband

Indikator ÖM.11.4.27

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Datakälla: Kolada (PTS)

Kommentar

Luleå kommun har en god tillgång till bredband med hög hastighet, för 100 Mbit/s är det 92% inom tätort och 55% utanför tätort. Sedan 2017 ligger tillgången här ungefär på riksnivå. Jämför man med snittet för större städer ligger Luleå strax under. På områden utanför tätbebyggda områden är tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s lägre än riket (63%).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma