Skyddad mark på öarna

Indikator ÖM.11.4.35

Indikatorn avser naturreservat och biotopskydd.

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Datakälla: Egen

Kommentar

Utvecklingen är långsamt ökande och svagt positiv. Under 2017 bildades kommunens första marina naturreservat, Kallfjärden.
Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020, målet har inte nåtts.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma