Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator ÖM.11.4.37

Indikatorn redovisar drivmedel som använts i den lokala kollektivtrafiken med buss.

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Datakälla: Luleå Lokaltrafik

Kommentar

Andelen etanol minskar, biogasen ökar och HVO kom in som nytt bränsle under 2016. Andelen HVO har ökat under 2017-2018 och ersatt stora mängder diesel. Men under 2019 och 2020 var tillgången till HVO som bränsle liten, samtidigt som etanolbussarna har fasats ut på grund av ålder. Diesel dominerar igen som bränsle i den lokala kollektivtrafiken.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma