Körd sträcka med bil

Indikator ÖM.11.4.21

Körd sträcka med bil per invånare

Datakälla: Kolada (TRAFA)

Kommentar

Körsträckan per invånare har haft en kraftig ökning sedan 70-talet. Sedan 2016 har den körda sträckan minskat kraftigt. Invånarna i Luleå kommun har ett värde som i stort sett ligger på genomsnittet för alla invånare i Sverige. Vi ligger i den grupp kommuner (25%) med de lägsta värdena tillsammans med Umeå, Sundsvall och Gävle.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma