Förnybar energiproduktion

Indikator ÖM.11.4.12

Indikatorn omfattar förnybar energiproduktion ifrån Luleå Energi (solenergi) och BioEnergi (träpellet).

Mängd lokalt producerad förnybar energi

Datakälla: Luleå Energi och BioEnergi

Kommentar

Luleå Energis dotterbolag BioEnergi producerar stora mängden träpellets i kommunen. På senare tid har solenergi från solceller tillkommit och under 2018 har en större solcellspark (Helia) byggts. Installationerna i denna park har justerats 2019-2020 vilket har påverkat produktionen, den var i full drift igen vid halvårsskiftet 2020.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma