Valdeltagande

Indikator ÖM.11.4.42

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen som röstar i kommunalvalet ökar och Luleå har en högre andel jämfört med riket. Bland de som röstade i kommunalvalet, var 51 procent män och 49 procent kvinnor.

Valdeltagandet varierar i olika stadsdelar, från Hammaren med 92 procent till Södra Örnäset med 73 procent.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma