Gå direkt till sidans innehåll

Valdeltagande

Indikator ÖM. 11.4. 42

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Datakälla: Valmyndigheten och SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
83 % (2022)

Kommentar

År 2022 var andelen som röstade till kommunfullmäktige i Luleå 83,42 %, vilket är en minskning sedan förra valet. Det är något högre valdeltagande bland kvinnor 85 procent jämfört med 82 procent av männen.
Valdeltagandet varierar i olika stadsdelar från 91,3 till 68,8 procent. Skillnaderna har ökat från förra valet från 19 till 22,5 procent mellan den valkretsen med högst och den med lägst valdeltagande. Att skillnaderna har ökat kan vara ett tecken på ökande klyftor.
Luleå har en högre andel röstande jämfört med riket som har 80,4 procent. Vid förra valet hade Luleå betydligt högre valdeltagande jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner men ligger nu strax under och i dessa kommuner har valdeltagandet inte minskat. I riket totalt har valdeltagandet till kommunvalet minskat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13