Utflyttade

Indikator ÖM.11.4.30

Antal utflyttade och emigrerade

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Varje år flyttar drygt 3 500 personer från Luleå kommun. Medelvärdet för alla kommuner i Sverige ligger på ca 2 000.
Vi har ett mycket lägre värde jämfört med genomsnittet för större städer som ligger på ca 6000. Universitets- och högskolestäder har höga värden, den största ”flyttgruppen” är 20-64 år. Uppsala, Lund och Linköping ligger i topp med en utflyttning på 9000-14000 personer varje år.
Jämförelser mellan könen visar att det är fler män än kvinnor som flyttar ut från Luleå kommun varje år.
Utflyttningen har en ökat över tid men även inflyttningen vilket innebär att flyttnettot totalt sett är positivt.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma