Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM. 11.4. 23

Indikatorn visar avstånd till busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20. Fågelavstånd används.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
87,6 % (2021)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena och på samma nivå som Umeå. Förändringen de senaste åren har varit marginell.
I den resevaneundersökning som genomfördes 2020 framkom det att fler kvinnor än män, 64 jämfört med 48 procent, har tillgång till busskort. I samma undersökning var hälften av de som svarade positivt inställda till att prioritera busstrafiken före biltrafiken.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13