Andel miljöbilar

Indikator ÖM.11.4.47

Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat över längre tid. Efter att ha legat stilla på en låg nivå har det varit en kraftigare ökning det senaste året 2020. Men det finns färre miljöfordon här jämfört med genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i kommungruppen (25%) med de sämsta värdena. De kommuner som har de högsta värdena ligger kring 20%, några exempel på dessa kommuner är Trollhättan, Södertälje, Göteborg och Uppsala.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma