Andel miljöbilar

Indikator ÖM.11.4.47

Antal fossiloberoende personbilar i det geografiska området delat med totala antalet personbilar i det geografiska området. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Andel fossiloberoende personbilar av totalt antal fordon

Datakälla: Kolada (Miljöfordon Sverige)

Kommentar

Indikatorn har förändrats och värden finns bara för två år. Men andelen har ökat under en längre tid.
Genomsnittet för Sverige är 16%, Luleå har lägst andel jämfört med andra större städer. Bland nyregistrerade fordon så är 54 % fossiloberoende personbilar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma