Gå direkt till sidans innehåll

Korta resor med bil

Indikator ÖM. 11.4. 18

Resvaneundersökningen görs vart femte år.

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Datakälla: Egen
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
44 % (2020)

Kommentar

Här avses endast resor med bil där man själv är förare och därmed inte bilresor som passagerare (vilket är 8 %). Trenden visar att det skett en minskning från föregående år. Vid mätningen pågick pandemi, vilket med stor sannolikhet har påverkat utfallet då resor generellt har minskat.
En medianresa i Luleå är 4 km lång. Män har oftare tillgång till bil än kvinnor, så den vanligaste föraren är man.
Nästa resvaneundersökning planeras till 2025.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13